Op?atki wikilijne | Nakonieczni S.C. - op?atki i komunikanty.

Posiadamy w sprzeda?y op?atki bia?e oraz kolorowe o wymiarach:

Du?e - 185 x 100 mm,

Ma?e - 100 x 60 mm

Podstawowe kolory op?atków to:

Ró?owy,

?ó?ty,

Zielony,

Pomara?czowy,

Na specjalne ?yczenie klienta istnieje mo?liwo?? wykonania op?atków w innym kolorze (np. niebieski)