Kontakt | Nakonieczni S.C. - op?atki i komunikanty.

Dok?adne informacje na temat asortymentu i mo?liwo?ci zakupu, dostawy oraz terminu realizacji mo?na uzyska?:

- dzwoni?c pod firmowy numer telefonu +48 81 582 25 25

  Telefony Komórkowe: +48 604 665 710

                                 +48 608 038 964

- wysy?ajac wiadomo?? e-mail na adres: nakonieczni@oplatki-i-komunikanty.com.pl

- mo?na równie? skontaktowa? si? z nami listownie:

Op?atki i Komunikanty Nakonieczni s.c.

21-050 Piaski ul. G??boka 9Numer Konta: IBAN PL 44 8689 0007 0000 3854 2000 0010

Kod SWIFT: POLUPLPR

Spó?dzielczy Bank Powiatowy w Piaskach

ul. Lubelska 98, 21-050 Piaski

- odwiedzi? siedzib? naszej firmy w Piaskach k/Lublina.