Wydarzenia | Nakonieczni S.C. - op?atki i komunikanty.

Firma OP?ATKI I KOMUNIKANTY Nakonieczni s.c. jest spó?k? rodzinn? za?o?on? w kwietniu 2004r.

Stanowi Kontynuacj? tradycji wypieku pieczywa liturgicznego zapocz?tkowan? przez Stanis?awa Nakoniecznego, od 1967r. zwi?zanego z Ko?cio?em Rzymskokatolickim jako organista.

Dzi?ki wieloletniemu do?wiadczeniu oferujemy towary najwy?szej jako??i: op?atki wigilijne z pi?knym staropolskim wzornictwem wraz z du?ym wyborem ozdób, komplety wigilijne wed?ug sugestii klienta, bezpartyku?owe komunikanty, hostie oraz hostie do koncelebry.
Posiadamy stosowne certyfikaty wydane przez Kuri? Metropolitarn? w Lublinie.
Przyst?pna cena oraz wysoka jako?? naszych produktów sprawia, ?e mamy rzesze zadowolonych klientów na terenie kraju i za granic?.
Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?.