Gotowe komplety | Nakonieczni S.C. - op?atki i komunikanty.

Zestaw typowy

Zestaw sk?adajacy sie z trzech op?atków du?ych, dwóch op?atków ma?ych, karty pojedy?czej lub sk?adanej. Ca?o?? zapakowana w kopert? foliow? z nadrukiem lub przezroczyst?

Zestaw nietypowy

Zestaw sk?adaj?cy si? z dowolnej ilo?ci op?atków ( du?ych, ma?ych, kolorowych) oraz ozdób dobranych wed?ug ?yczenia klienta