Komunikanty i hostie | Nakonieczni S.C. - op?atki i komunikanty.

Komunikanty (35 mm)

Produkujemy komunikanty zaciskane z dwustronnie t?oczonym wzorem.

Odci?ni?ty pier?cie? na obrze?u komunikanta zapobiega wy?lizgiwaniu si? podczas udzielania komunii. Komunikanty pakowane s? po 1000 szt. w opakowaniu foliowym.

Hostie (70 mm)

Produkujemy hostie zaciskane z dwustronnie t?oczonym wzorem (zapewnia ?atwe prze?amywanie).

Hostie pakowane s? po 100 szt. w opakowaniu foliowym.

Hostie do Koncelebry (127 mm)

Produkujemy hostie do koncelebry zaciskane z podzia?em na 8 cz??ci.

Dwustronne t?oczenie zapewnia doskona?? ?amliwo?? bez partyku?.

Hostie do koncelebry pakowane s? po 10 szt. w opakowaniu foliowym.